Friday, September 04, 2009

If you speak Flemish (or Dutch, I guess) ...

You'd think that seeing as I was born in New Amsterdam I'd be fluent in Dutch, but unfortunately not. If you can read Flemish (Dutch - not sure how different they are) can you help me out?

I'm trying to understand this (especially the bold bits).
Om 15 uur is er in de Sint-Medarduskerk is er de Pontificale Eucharistieviering voorgegaan door Mgr. Roger Vangheluwe, bisschop van Brugge. In de kerk worden alle aanwezige missievrienden waaronder gouverneur Paul Breyne, burgemeester Bernard Heens, OCMW – voorzitter Lieve Avet begroet. Dit Diocesaan Zendingsfeest wordt muzikaal ondersteund door het koor Hoogland van Wijtschate onder leiding van Marc Lewyllie en Hubrecht De Gersem. Omwille van de heiligverklaring van pater Damiaan, de grootste Belg, zingt het koor ook het Damiaanlied. Naast de missionarissen, zijn alle jongeren uit de buurt die actief zijn in een ontwikkelingsproject uitgenodigd, alsook de jongeren die vorige zomer pelgrimeerden naar de Wereldjongerendagen in Sydney Australië.

Om 16 uur stelt pater Michel Coppin, directeur Missio, aan de gelovige gemeenschap de missionarissen voor die weldra terug vertrekken en ontvangen zij het zendingskruis van onze bisschop. Het zendingskruis wordt speciaal gemaakt in een tinfabriek in Frans-Vlaanderen en is een Iers-Keltisch kruis. In de Wijtschatestraat in Wijtschate staat er zo’n groot kruis bij de ingang van het oorlogskerkhof. Dit is een granieten kruis in keltische stijl. Het werd ontworpen door generaal Hickie (commandant van de 16de Ierse divisie. Het oorspronkelijke kruis “Ginchy Cross” werd in hout vervaardigd van oude eiken balken en planken gevonden op het slagveld aan de Somme. Het stond gedurende de oorlog 14-18 tussen Ginchy en Guillemont in Frankrijk. Naar model van dit houten kruis nu bewaard in het Islandbridge War Memorial in Dublin (Ierland) werden slechts 3 granieten kruisen gemaakt en geplaatst op de voormalige slagvelden van de Ierse troepen, in Wijtschate (1926), in Salonica (Macedoniê) en Guillemont (Frankrijk). Een paar jaar terug vernoemde Koning Albert II op de televisie dit kruis dat enig is in België en dat staat in Wijtschate.

Tijdens de viering ontvangen alle aanwezigen een gebedskaart met foto van het zendingskruis. Het zendingskruis is een verwijzing naar de oorlog 1914 – 1918 waarin Wijtschate volledig verwoest werd. Het gebed op deze fotokaart werd geschreven door Mgr. R. Vangheluwe. De uitleg over het kruis werd geschreven door heemkundige José Depover uit Wijtschate.
I tried using Google translate and Babelfish, but couldn't quite make sense of what was happening.